Artikkel

Krigens vitenskap - en innføring i militærteori

Publisert: 20. des. 2013
  • Utgivelsesår: 2013
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Sider: 452 - 459
  • Volum: 71
  • Hefte: 3
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk