Rapport

Generation Putin: Values, orientations and political participation

Publisert: 19. des. 2019
Sammendrag:

Våren 2017 tok mange unge russere til gatene i byer som Moskva og St. Petersburg for å protestere mot myndighetene. Generasjonen av russere som har vokst opp under Putins nå snart 20 år ved makten, den såkalte «Putin-generasjonen», har siden dette vært gjenstand for mye oppmerksomhet, i Russland så vel som internasjonalt. Levada-senteret, et uavhengig forskningsinstitutt i Moskva, har gjennomført kvantitative og kvalitative sosiologiske studier med sikte på å finne ut hvorvidt og hvordan disse unge russerne skiller seg fra de eldre generasjonene. Med utgangspunkt i data fra spørreundersøkelser og fokusgrupper presenterer denne rapporten de viktigste forskjellene.