Academic lecture

Er Forsvaret forberedt på dagens sikkerhetsutfordringer?

Publisert: 4. nov. 2019
Sammendrag:

Det globale trusselbildet er mer uklart enn på lenge. Internasjonal politikk preges av et selvhevdende Russland, samtidig som det knyttes usikkerhet til amerikanske sikkerhetsgarantier under Trump. Hvilke implikasjoner har dette for det norske forsvaret? Hvordan bør fremtidens forsvar være?

I panelet var: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Karsten Friis, og professor i statsvitenskap ved Universitet i Oslo og professor II i strategi ved Forsvarets Stabsskole, Janne Haaland Matlary.