Artikkel

EU og regional sikkerhet: Integrasjon, sikkerhet og assosierte ikke-medlemmer

Publisert: 7. jan. 2013
  • Utgivelsesår: 2012
  • Språk: Norsk
  • Sider: 305 - 328
  • Volum: 70
  • Hefte: 3
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk