The image shows Luciakammen in Spitsbergen Photograph: Allan Hopkins/Creative Commons/CC BY-NC-ND 2.0
Forskningsprosjekt

The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX)

2019 - 2023 (Pågående)

Deler regional politikk rundt økosystemer som krysser landegrenser viktige likheter? Og er det spesielle trekk som skiller denne regionale politikken fra global politikk?

“I am the Lorax. I speak for the trees. I speak for the trees for the trees have no tongues.” 
― Dr. Seuss, The Lorax

Lorax-prosjektet søker å utvide den akademiske forståelsen av en type politikk som i stor grad har blitt oversett til nå, nemlig den politikken som befinner seg på nivået imellom global og nasjonal politikk og er bygget rundt såkalte «delte økosystemer». Kjernespørsmålet i prosjektet er: Deler regional politikk rundt økosystemer som krysser landegrenser viktige likheter? Og er det spesielle trekk som skiller denne regionale politikken fra global politikk?

For å svare på dette, analyserer Lorax deltakernettverkene, aktørhierarkiene og diplomatiske normer på styringsområder som har blitt til gjennom forsøk på å «snakke for» grenseoverskridende økosystemer på tre steder: I Arktis, Amazonas og Det kaspiske hav.

For publikasjoner og andre oppdateringer underveis i prosjektet, se Lorax' engelskspråklige webside.

Program

Dette prosjektet er finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC) under programmet H2020.

Nyheter