Photograph: EU media library

SAMARBEID: Europakommisjonens president Ursula von der Leyen og AUs president Moussa Faki Mahama.

Forskningsprosjekt

Shaping a New Africa-Europe Relationship for a post-covid-19 global order

2020 - 2021 (Avsluttet)

Dette samarbeidsprosjektet mellom NUPI, ACCORD og ECFR har som mål å stimulere og berike dialogen i Afrika og Europa om underliggende geopolitiske spenninger, covid-19, fred og sikkerhet og annen viktig utvikling og dynamikk som vil påvirke det strategiske forholdet mellom Afrika og Europa.

Dette samarbeidsprosjektet mellom NUPI, ACCORD og ECFR har som mål å stimulere og berike dialogen i Afrika og Europa om underliggende geopolitiske spenninger, covid-19, fred og sikkerhet og annen viktig utvikling og dynamikk som vil påvirke det strategiske forholdet mellom Afrika og Europa.
Den afrikanske union (AU) og Den europeiske union (EU) er engasjert i en forhandlingsprosess rettet mot en ny strategisk partnerskapsavtale som ble øremerket AU-EU-toppmøtet i oktober 2020. Covid-19-pandemien har imidlertid forstyrret forhandlingene, og toppmøtet har blitt utsatt til 2021.
African Center for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), European Council on Foreign Relations (ECFR) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) vil gjennomføre et samarbeidsprosjekt for å stimulere og berike dialogen i Afrika og Europa om underliggende geopolitiske spenninger, covid-19, fred og sikkerhet og annen viktig utvikling og dynamikk som vil påvirke det strategiske forholdet mellom Afrika og Europa.

Eksterne arrangementer og publikasjoner:

Virtual Roundtable: After Barkhane? Future prospects for the Sahel, 17. februar 2021

High-level virtual roundtable on covid-19-related debt in Africa, 8. oktober 2020

Andrew Lebowich: After covid: Resetting Europe-Africa relations for mutual benefit, ecfr.eu, 8. juni 2020

Program

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet (UD).

Nyheter