Seminarserie om Kina og Norden

2015 - 2017 (Avsluttet)

Hvilken rolle kan de nordiske landene spille i Kinas voksende engasjement i Europa?

Kina blir en stadig viktigere internasjonal aktør i global målestokk, og er i ferd med å knytte flere og tettere bånd på tvers av regioner i ulike deler av verden, inkludert Europa.

Dette har ført til at man stiller spørsmål om hvilken rolle de nordiske landene kan spille i Kinas økende engasjement i Europa.

Seminarserien om Kina og Norden ser nærmere på hvilke muligheter og utfordringer Beijings økende samhandling med Europa fører med seg, både på bilateralt, sub-regionalt og regionalt nivå.

Seminarserien dekker tema som er av særlig betydning for Norden og Nord-Europa gjennom å se på hvordan Baijings utvidede internasjonale interesser påvirker landenes europeiske interesser, og hvordan Norden best kan knytte nye bånd til og forbedre sin politikk i forholdet til Kina.

Seminarserien er organisert under NUPIs forskningssenter på Europa-Asia - NEAR.

Følgende seminarer er arrangert i serien:

EU og Kina - Nytt strategisk partnerskap

Evolving Sino-Russian Relations

The relationship between the Nordic countries and China: What can we learn from our neighbors?

Beyond reach? EU-China climate relations after Paris

Maritime Security in East Asia: Summer of Our Discontent?:

China's Belt Road Initiative and the new Eurasian Order:

China's Future:

The West – and the Rest in Multilateral Development Finance: New Actors, Changes and Challenges:

Andre ressurser

NUPI-intervju med William Callahan:

NUPI-intervju med David Shambaugh: