Bildet viser salen i FNs sikkerhetsråd Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix
Referansegruppe

Referansegruppe for Norges medlemskap i FNs Sikkerhetsråd

2021 - 2022 (Pågående)

Norge er medlem av FNs sikkerhetsråd i 2021 - 2022. I denne møteserien skal forskere og representanter for UD drøfte viktige strategiske temaer i forbindelse med medlemskapet.

Denne referansegruppen har blitt etablert i samarbeid med PRIO og Utenriksdepartementet (UD), med mål om å fasilitere en møteserie mellom forskere og UD for å drøfte strategisk viktige temaer i løpet av toårsperioden Norge sitter i FNs sikkerhetsråd.

Program

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet.

Nyheter