Foto: Johan Falnes/NTB Scanpix
Seminarserie

Norge møter Europa

2015 - 2021 (Pågående) Prosjektnummer: NOR-15/0046

Europa er i stadig endring. Ettersom Norge er en del av Europa og tett sammenvevd med EU så vil økonomiske, og politiske endringer på kontinentet ha store virkninger for landet.

NUPI ønsker med denne seminarserien å belyse ulike aktuelle europeiske problemstillinger. Målsetningen er å bidra til at europadebatten i Norge forblir informert og faglig forankret. Etter de fleste seminarene blir det også publisert et policy brief. Seminarserien mottar finansiering fra Utenriksdepartementet.

Tidligere møter, konferanser og seminarer:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Hvor hender det-artikler:

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

Informasjon om europeisk samarbeid

Publikasjoner

Nyheter