Seminarserie

Norge møter Europa

2015 - 2021 (Pågående) Prosjektnummer: NOR-15/0046

Europa er i stadig endring. Ettersom Norge er en del av Europa og tett sammenvevd med EU så vil økonomiske, og politiske endringer på kontinentet ha store virkninger for landet. FOTO: NTB Scanpix.

NUPI ønsker med denne seminarserien å belyse ulike aktuelle europeiske problemstillinger. Målsetningen er å bidra til at europadebatten i Norge forblir informert og faglig forankret. Etter de fleste seminarene blir det også publisert et policy brief. Seminarserien mottar finansiering fra Utenriksdepartementet.

Tidligere møter, konferanser og seminarer:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Hvor hender det-artikler:

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

Informasjon om europeisk samarbeid

Publikasjoner

Nyheter