Bildet viser Hong Kongs skyline Kevin Jaako/Creative Commons/CC BY-NC 2.0
Forskningssenter:

NUPIs forskningssenter på Asia

NCAR

2014 (Pågående)

NUPI's research center in Asia (NCAR - NUPI Center for Asia Research) was formally established in 2015, and reflects Europe's growing interest in political, economic and strategic issues in East, Southeast and South Asia.

The center's goal is to study Asian policy, including domestic and foreign, which reflects regional policy issues of significant relevance to Norway and Europe. NEAR will be a main source of policy-relevant research and expertise in Asia and the Pacific region for the Norwegian public, as well as the private and public sectors. NCAR brings together research experience from several fields in comparative studies and studies of foreign policy related to Asian politics, economics, security and diplomacy.

Aktuell forskning organisert under NCAR er blant annet forholdet mellom Russlands fjerne østen og Øst-Asia (Kina og Japan), Europas «vending» mot Asia i lys av Kinas fremvekst som stormakt og pågående spørsmål om EUs utenrikspolitiske utvikling, asiatiske aktører i arktisk utvikling og institusjonsbygging, maritim sikkerhet i Øst-Asia og overgangsregjeringen i Myanmar etter valget i 2015. Vi forsker også på tema knyttet til politisk økonomi i India og europeiske bidrag til den Sør-Asias politiske økonomi.

Kina og India er veldig synlige  i NCAR-porteføljen, men gruppen har også et aktivt kontaktnett i andre land i regionen, særlig i Japan, Myanmar, Singapore, Sør-Korea, Vietnam og Sør-Stillehavet. Pågående forskning omfatter blant annet komparative studier av utvikling av velferdsstater og den nordiske modellen, frihandel, styring og kompatativ fredsbygging.

Forskerne i NCAR har bred forskningserfaring og har utdanningsbakgrunn fra økonomi, internasjonale forhold, statsvitenskap og strategiske studier, samt språkkunnskaper i blant annet fransk, hindi, japansk, mandarin og thai.

Les mer om NUPIs Asia-forskning på temasiden vår om Asia. NUPI har en egen seminarserie om Kina og Norden. Les mer om den her.

NUPI also has a research center for European Studies. Read more about NSE here .

Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter