Forskningsprosjekt

Mitigating Perceived Threats in Russian and Norwegian Public Discourse (THREAT-DEFUSER)

2020 - 2023 (Pågående)

THREAT-DEFUSER kobler sammen metoder fra statsvitenskap, lingvistikk og medievitenskap for å skape en ny tverrfaglig tilnærming til hybrid krigføring. Hovedmålet er langsiktig strategisk kompetanse på hybrid krigføring i norske og russiske medier, som setter borgere, policy-makers og akademikere i stand til å gjenkjenne og begrense opptrapping av radikalisering.

Prosjektet vil frembringe forskning på desinformasjon som spres ved hjelp av teknologi og hvilken rolle slik desinformasjon spiller i geopolitikken. Dette vil i sin tur skape samfunn som er mer motstandsdyktige mot hybrid krigføring. Prosjektet tar for seg tre språk (nord-samisk, norsk og russisk), og benytter kvantitativ språkanalyse og kvalitative metoder for å vurdere mediepraksis med formål om å triangulere data og komme frem til ny kunnskap. Det vil også styrke det norske forskningsmiljøet ved å bygge et nettverk dedikert til analyse av hybrid krigføring, som vil inkludere både forskere som er tidlig i karriereløpet og mer erfarne forskere.

  • For mer informasjon, se engelsk versjon av denne siden, eller besøk prosjektets hovedside her.

Prosjektleder for hele prosjekter er Laura Janda (UiT). Seniorforsker Patrick Cullen er ansvarlig for NUPIs del av prosjektet.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd