India and globalisation: Regional disparities, industrial development and inclusive growth (INGRID)

2010 - 2013 (Avsluttet) Prosjektnummer: 205128/S50

Prosjektet skal bidra til økt samarbeid mellom forskere i Norge og India og fokuserer på de sosial konsekvensene av globalisering.

For et stort land som India har samspillet mellom innenlands og internasjonal handel stor innvirkning på de sosiale konsekvensene av globalisering. I løpet av prosjektet vil forskerene undersøke graden av integrering av innenlands handel og hvordan det påvirker ulikhet og regionale forskjeller. De vil også undersøke hvilken betydning økt tjenestetilbud og vekst i eksporten har for antallet arbeidsplasser og fattigdomsreduksjon i statene i India.