Forskningsprosjekt

Explaining the EU's performance in NATO: EU-NATO relations and challenges facing the EU as a security actor (EUPERFORM)

2009 - 2014 (Avsluttet) Prosjektnummer: 202523/F10

Prosjektet EUPERFORM analyserer Den europeiske union som global aktør. Analysen er basert på studier av EUs rolle, betydning og påvirkningsevne i internasjonale organisasjoner der unionen er representert. NUPIs forskning i prosjektet er rettet mot å analysere EU som sikkerhetsaktør, med fokus på EUs gjennomslagskraft – rolle, betydning og innflytelse – i NATO, samt EU–NATO-relasjonen mer generelt.

Prosjektet har en egen seminarserie: EUPERFORM-seminar

EUPERFORM-prosjektet (2010-2014) har som mål å:

  • gi økt vitenskapelig innsikt i EUs rolle som global aktør
  • identifisere viktige faktorer som påvirker EUs rolle og gjennomslag i internasjonale institusjoner
  • finne faktorer som kan forklare variasjonene i EUs innflytelse i ulike institusjoner
  • generere omfattende og komparative data om EUs rolle i internasjonale institusjoner
  • styrke forskningsmiljøet – internasjonalt og i Norge – og skape et nettverk for forskere som arbeider med EUs rolle i internasjonale institusjoner.

NUPI's del av prosjektet har tittelen: EUPERFORM - Assessing the EU's peformance in NATO: EU-NATO relations and challenges facing the EU as a securuity actor

Finansieringskilde

Norges forskningsråd

Program

European Collaborative Research Project in the Social Science (ECRP)