Forskningsprosjekt

Europe in transition – Small states and Europe in an age of global shifts (EUNOR )

2014 - 2017 (Avsluttet) Prosjektnummer: 238017/F10

Hvilken betydning har EU for små stater i dagens Europa?

I dette prosjektet fokuserer vi på hvordan små stater generelt og Norge spesielt balanserer mellom autonomi og integrasjon.

Vi har sett på hvordan små stater innenfor og utenfor EU balanserer mellom selvstendighet og integrasjon på ulike områder.

Når det gjelder Norge studerer vi hvordan dette slår ut både på områder som er helt eller delvis dekket av avtaler med EU (EUs indre marked/EØS-saker samt energi, utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk) og på områder uten noen EU-avtale (ekstern handel og investeringer).

EUNOR er et tverrfaglig prosjekt som inkluderer økonomer, jurister og statsvitere. Det er et tverrinstitusjonelt partnerskap mellom solide forskningsmiljøer i Norge, og er støttet av et stort internasjonalt nettverk av eksperter på små stater og europeisk integrasjon.

Forskningen er empirisk basert og fundert i teori, og bygger på den forskningsbaserte Europautredningen (2012). Prosjektet har hatt som målsetning å levere innovativ forskning og fremskaffe relevant informasjon tiloffentligheten, samt velfunderte policy-råd til beslutningstakere.

30. oktober 2017 gikk prosjektets sluttkonferanse av stabelen. Se full program her.

Prosjektet har en egen seminarserie, "Norge møter Europa". Her finner du oversikt over tidligere og kommende NUPI-seminarer i seminarserien. Les mer om NUPIs forskning på Europa her.

Publikasjoner fra eksterne partnere:

Finansieringskilde

Norges forskningsråd

Program

EUROPA

Publikasjoner

Nyheter