Forskningsprosjekt

Coordination and Capacity Building within the Security Sector in Bosnia-Herzegovina (SSRBiH )

2011 - 2018 (Avsluttet) Prosjektnummer: BHZ-14/0085

Prosjektet skal både koordinere Norges innsats for å støtte etterretnings- og sikkerhetssektorreform i Bosnia-herzegovina og levere forskningsbidrag på relevante tema.

Finansieringskilde

Utenrikdepartementet