Forskningsprosjekt

Norge møter Europa

2015 - 2017 (Pågående) Prosjektnummer: NOR-15/0046

Europa er i stadig endring. Ettersom Norge er en del av Europa og tett sammenvevd med EU så vil økonomiske, og politiske endringer på kontinentet ha store virkninger for landet.

NUPI ønsker med denne seminarserien å belyse ulike aktuelle europeiske problemstillinger. Målsetningen er å bidra til at europadebatten i Norge forblir informert og faglig forankret. Etter de fleste seminarene blir det også publisert et policy brief. Seminarserien mottar finansiering fra Utenriksdepartementet.

«Norge møter Europa» er også tett knyttet til forsknings-prosjektet «Europe in transition – small states and Europe in an age of global shifts» (EUNOR).

30. oktober 2017 gikk EUNORs sluttkonferanse, Brexit, EU, EØS og Norge - et Europa i endring, av stabelen.

Seminarer i 2018:

Europa etter Brexit

Islamistisk radikalisering i Europa

Fremtiden til europeisk integrasjon: En ny regjering for Tyskland - og for Europa

Det italienske valget og Europas fremtid

Seminarer i 2017:

Serbias statminister om EU-medlemskap og samarbeid i regionen

Brexit, EU, EØS og Norge - et Europa i endring

‘Brexit’ and the EEA

EUs globale strategi: et sterkere Europa i en sårbar verden

EUs strategi for Sentral-Asia: Partnerskap for bærekraftig utvikling

BOKLANSERING: French Foreign Policy in a Changing World

Kosovo og Vest-Balkan: mot en demokratisk endring?

Fransk valgnachspiel: Hvordan blir den freanske politikken?

Lærdommer fra 150 år med terrorisme og terrorbekjempelse

Serbia, Vest-Balkan og EU: Har utviklingen stoppet?

Terror and the sovereign: Refleksjoner rundt antiterror i og utenfor Europa

Seminarer i 2016:

TTIP: Consequences and implications for Norway

Opting Out of the EU: The UK and Denmark

EU og Kina - Nytt strategisk partnerskap

Brexit – en norsk rapsodi?

Både inne og ute: Sverige og Finland i et nytt sikkerhetsbilde

Utenfor rekkevidde? EU og Kinas klimaforhold etter Paris (seminar arrangert i samarbeid med Seminarserie om Kina og Norden).

2. september 2016 arrangereres EUNOR-seminaret 'Brexit' and the EEA i samarbeid med Senter for Europarett, UiO.

BREXIT – dagen derpå

GOODGOV - Hvordan kan Norge og Polen forbedre styring på europeisk nivå?

A New Settlement for the United Kingdom within the European Union... But does it only tell us what we knew already? (EUNOR-seminar arrangert av prosjektpartner «Senter for Europarett»)

Marokko, endringer i regionen og samarbeid med EU

Ekspertmøte: Europa, EU og sikkerhet

Energisikkerhet i Nord-Europa og Baltikum

Krisen i Russland–Ukraina – EUs rolle

Gjennomførte seminarer i 2015:

We saw it come: jihadist terrorism, challenges for the European Union

Hva nå, Europa? Idédebatt på et kriserammet kontinent. Idédebatt med  journalist og forfatter Simen Ekern og Iver B. Neumann, NUPI/London School of Economics [22.01.15].

How do Little Frogs fly? Small States in the European Union

Europeisk ledelse i en tid med kriser

The Power of Knowledge-Based Networks

Russia, the EU and Ukraine: two tracks and no end?

Transatlantic free trade and its economic impact

Macedonia and the international community

Migrasjonskrisen og EUs rolle

Europa i endring - små stater og Europa i en epoke med globale skifter

En europeisk forsvarsunion - på høy tid

Reform, Renegotiation, Referendum - the UK's uncertain European future

NordStream-2-prosjektets påvirkning på det europeiske gassmarkedet – en utfordring for EU’s energipolitikk

Gjennomførte møter og konferanser i 2014:

France and Europe: a story of reason rather than love

Et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP) – konsekvenser og muligheter for Norge

The European External Action Service and conflict prevention, peace-building and mediation support

The rise of Euroscepticism and how to deal with it in the EU

Peacemaking: can the EU meet expectations? 

Ukraine, Russia and the West: Challenges and options

The future of the European gas market

Gjennomførte møter og konferanser i 2013:

EU and the Arab spring

The EEAS: A Vanguard in Diplomatic Organizing?

The future of EU Enlargement after Croatia

Prospects for EU-Asia Relations 

What the EU does and how it affects the nation states

Transatlantic Free Trade

Defence: And what will Europe do?

EU Foreign Policy beyond the Crisis

Hvor hender det-artikler:

Blockmans, Steven (Nr. 19, 2015): EU som fredsskaper: Kan unionen leve opp til forventningene?

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

Informasjon om europeisk samarbeid

Publikasjoner