Tora Berge Naterstad

Tidligere ansatt

Tora Berge Naterstad var vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel i 2020. Hun jobbet med forskningsprosjektet «LORAX – Understanding Ecosystemic Politics».

Naterstad har bachelorgrad i Internasjonale studier fra Universitetet i Oslo og SOAS University of London, og har studert russisk språk og samfunn i Oslo og ved Moscow Higher School of Economics. Hun skrev masteroppgave i statsvitenskap ved UiO, om biopolitikk og russisk nasjonsbygging.

Forskningsinteressene hennes inkluderer nasjonalisme og politikk i Russland, kritiske sikkerhetsstudier, vitenskapsteori, og identitet i internasjonale relasjoner.