Ole Martin Stormoen

Tidligere ansatt

Ole Martin Stormoen var forskningsassistent i gruppen for Sikkerhet og Forsvar og koordinator for Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet til og med februar 2021.

Stormoen har en mastergrad i Freds- og konfliktstudier fra Universitetet i Oslo. Hans masteroppgave er en systematisk gjennomgang av forskningen omkring årsakene til jihadistisk terrorisme. Han studerer arabisk og midtøstenstudier ved UiO.

Han har en bachelorgrad i historie og har arbeidserfaring fra bl.a. Krigsskolen, Forsvaret (Kosovo Force), og som miljøarbeider innen psykisk helse.

Stormoens interesser inkluderer årsaker til terrorisme og ekstremisme, med hovedfokus på jihadisme og islamisme, og tematikk som påvirker disse, inkludert forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk, internasjonale militære operasjoner, kontraterror og radikalisering. Hans regionale hovedfokus er på Midtøsten, Nord-Afrika og Balkan.