Jade Comely

Tidligere ansatt

Jade er masterstudent og forskningsassistent på NUPI. Under Stein S. Eriksens veiledning bidrar hun til NUPIs forskning på utvikling og politikk i India. Det siste prosjektet hennes tar for seg ressursutvinning i Goa i India, evaluering av konsekvenser for miljøet og bedriftenes samfunnsansvar.

Jade har siden 2016 vært masterstudent ved Senter for utvikling og miljø (SUM), og har tidligere arbeidet med PR på feltene infrastruktur og energi. Før dette arbeidet hun med utviklingsspørsmål i forskningsinstitusjoner og veldedige institusjoner, som Chatham House og britiske Røde Kors. Jade har bachelorgrad i geografi fra University of Bristol (2013).