Ciara Gallagher

Tidligere ansatt

Ciara Gallagher er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for fred og konflikt. Hun er masterstudent på Fred-og konfliktstudier ved Universitetet i Oslo. 

I masteroppgaven undersøker Gallagher dynamikken bak gjenoppblussing av konflikter i rike deokratier som tidligere har vært gjennom konflikt. Det gjør hun gjennom en komparativ analyse av krise, ustabilitet og latent konflikt i Nord-Irland og Sør-Afrika. Gallagher har en internasjonal bachelorgrad i Politikk og internasjonale relasjoner, og historie, fra University College Dublin. I denne inngår en spesialisering i Fred, konflikt og rettferdighet fra University of Toronto. Hun var tidligere Fred J. Hansen Fellow, og har blitt tildelt Conor Martin Memorial prize. Gallagher har gjort feltarbeid i både Nord-Irland og Sør-Afrika med støtte fra Fritt ord, og i Kosovo som del av Balkans Peace Program. Hun har også att kortere opphold i Albania, Montenegro, Makedonia, Kroatia, Serbia, Sverige, Tyskland, på grensen mellom Mexico og USA, og ved FNs hovedkvarter.