Sophie Gueudet

Seniorforsker

Sophie Gueudet forsker på konflikt og post-konfliktsituasjoner, nasjonalisme, grensekryssende nasjonalistiske bevegelser, nasjonal identitet og ikke-anerkjente stater, med et geografisk fokus på det sørøstlige Europa, Sentral-Europa og Eurasia. Hun begynte på NUPI i januar 2021 som postdoktor tilknyttet DeFacto-prosjektet. Her studerer hun ikke-anerkjente staters paradiplomati og hvordan patronstater utøver makt over sine klientstaters internasjonale engasjement.

Gueudet kommer fra en stilling som forsker ved Sciences Po Aix’ forskningssenter CHERPA (Group 5- Armed forces, armed conflicts, colonial and post-colonial situations) og Strategic Observatory of Mediterranean Worlds. Hun har vært sjefredaktør for bloggen til prosjektet «War Losses and Casualties», og som prosjektmedarbeider arbeidet med politiske og diplomatiske problemstillinger knyttet til opptelling av dødsfall under og i kjølvannet av krig og konflikt.

  • Bildet viser Russlands president Vladimir Putin og tidligere leder for Abkhazia, Raul Khadzhimba, i samtale foran sine respektive flagg i 2017 Forskningsprosjekt

    Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto)

    2020 - 2023 (Ongoing)

    Nesten alle de facto-stater som overlever i noe tid har en "patron" eller "beskytterstat" som sørger for sikkerhetsgarantier og økonomisk støtte. Ofte har dette ført til at de facto-statene har blitt avskrevet som brikker i patronens maktspill. I "DeFacto" ønsker vi å utfordre...