Sejla Pehlivanovic

Masterstudent

Sejla Pehlivanovic er masterstudent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

Hun har bachelorgrad i utviklingsstudier fra Universitetet i Oslo, der hun tar en mastergrad i statsvitenskap. I forbindelse med den skriver hun om forholdet mellom stat og sivilsamfunn i Bosnia-Herzegovina, og mer spesifikt hvorvidt kumulativ ekstremisme er et utbredt fenomen i landet. Pehlivanovic har tidligere gjennomført et feltarbeid i Cape Town, der hun studerte integreringen av flyktninger og asylsøkere i landet. Forskningsinteressene hennes er knyttet til Vest-Balkan, migrasjon og nasjonalisme.