Rolf Tamnes

Professor emeritus

Rolf Tamnes er tilknyttet Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI. Tamnes er dr.philos. fra 1991 og cand.philol. fra 1978, begge fra Universitetet i Oslo. Tamnes’ ekspertise er sikkerhets- og forsvarspolitikk, nordisk sikkerhet og sikkerhet i nordområdene.

Han var forsker og senere professor ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole 1981–2021, direktør for instituttet 1996–2012 og professor II ved Universitetet i Oslo 1995–2009. Tamnes har hatt forskningsopphold ved Woodrow Wilson Center og Center for Strategic and International Studies i Washington DC og ved St Antony’s College i Oxford. Tamnes var medlem av Forsvarspolitisk utvalg 1999–2000 og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 2001–2003. Han var forsker og senere professor ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole 1981–2021, direktør for instituttet 1996–2012 og professor II ved Universitetet i Oslo 1995–2009. Tamnes har hatt forskningsopphold ved Woodrow Wilson Center og Center for Strategic and International Studies i Washington DC og ved St Antony’s College i Oxford. Tamnes var medlem av Forsvarspolitisk utvalg 1999–2000 og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 2001–2003. Han ledet Ekspertgruppen for forsvaret av Norge 2014–2015, var medlem av Afghanistanutvalget 2015–2016 og er medlem av Forsvarskommisjonen 2022–2023. Tamnes er medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi og Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Se oversikt over Tamnes' tidligere publikasjoner i CRIStin.