Øystein Solvang

Vitenskapelig assistent

Øystein Solvang er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for sikkerhets- og forsvar.

Solvang har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitet i Tromsø. Hans forskningsinteresser dreier seg hovedsakelig om spørsmål knyttet til makt, sikkerhet og forsvarspolitikk, med et særlig fokus på Norge og Arktis, samt komparativ metode.