Minda Holm

Forsker

Minda Holm er forsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati. Hun har også en bistilling ved Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS), og er stipendiat ved Universitetet i København. 

Minda Holm forsker på spørsmål knyttet til global orden, internasjonal ideologi, sikkerhetspolitikk og suverenitet. Hun er særlig interessert i sosial og politisk teori knyttet til nevnte temaer, samt politisk realisme, statsmakt, liberalisme og konservatisme i internasjonal politikk, historisk og idag. Hun har publisert og forsket på amerikansk, norsk og russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, med særlig vekt på ideen om liberal internasjonal politikk og motreaksjoner på liberale staters utenrikspolitikk. I tillegg har hun publisert mer teoretisk arbeide knyttet til begrepshistorie, suverenitet og internasjonal orden i tidsskriftene Review of International Studies og International Studies Review. 

Fra januar 2018 leder Holm et 3-årig forskningsprosjekt finansiert av Forsvarsdepartementet i Norge som ser på konservativ, høyreradikal motstand mot internasjonal liberal ideologi i Europa, Russland og USA, med fokus også på implikasjoner for norsk og europeisk utenriks - og sikkerhetspolitikk. Fra 2018 jobber hun parallelt med en mer teoretisk rettet doktorgradsavhandling om internasjonal ideologi og motideologi ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i København (veileder Ole Wæver). Hun er tilknyttet et internasjonalt forskningsprosjekt om "The World of the Right", og Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS) og deres forskningsgruppe for Internasjonal Sikkerhet. Hun er også med på NUPIs prosjekt om A Conceptual History of International Relations (CHOIR). 

Holm er ellers medredaktør for Internasjonal Politikk, Associate Editor for SAGE-tidsskriftet New Perspectives (f.o.m. august 2020), fast utenriksspaltist for Klassekampen (tidligere for Dagsavisen), og sitter i styret til bl.a. Human Rights House Foundation. Se hennes personlige hjemmeside for mer informasjon.