Marianne Riddervold

Seniorforsker

Marianne Riddervold er seniorrådgiver i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar hos NUPI. I tillegg er hun professor i statsvitenskap og internasjonal politikk ved Høgskolen i Innlandet og Senior Fellow ved University of California, Berkeley.

Riddervold er ekspert på EUs utenriks- og forsvarspolitikk, internasjonal politikk og sikkerhet, maritim sikkerhet, transatlantiske relasjoner og teoriutvikling innen internasjonal politikk og Europeisk integrasjon.