Kristin Haugevik

Seniorforsker | Leder, forskningsgruppen for global orden og diplomati

Kristin Haugevik er seniorforsker ved NUPI og leder for forskningsgruppen for global orden og diplomati. Haugevik har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). På NUPI jobber hun særlig med mellomstatlig samarbeid og diplomati, europeisk og transatlantisk sikkerhetspolitikk og norsk og britisk utenrikspolitikk.