Kaja Sparre Bakke

Vitenskapelig assistent

Kaja Sparre Bakke er ansatt som vitenskapelig assistent ved NUPI og er en del av forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun jobber for tiden på prosjektene EPOS og Market for Anarchy.

Kaja tar en mastergrad ved Universitetet i Oslo i Peace and Conflict Studies, og skal levere masteroppgaven våren 2022. Forskningsinteressene hennes inkluderer massemobilisering og protester, svake og sterke stater og regimeendringer. Tidligere har Kaja jobbet for Norges Bank i avdelingen for internasjonal pengepolitikk og for den norske ambassaden i Reykjavik.

 • Bildet viser medlemmer av Free Syrian Army på patrulje. Forskningsprosjekt

  The Market for Anarchy

  2018 - 2022 (Ongoing)

  Prosjektet skal finne ut om staters vurderinger av ulike typer risiko er preget av ikke-statlige aktører.

 • Forskningsprosjekt

  Evaluating Power Political Repertoires (EPOS)

  2016 - 2020 (Ongoing)

  EPOS har som mål å skape et systematisk problemskifte i hvordan maktpolitikk studeres ved å flytte det analytiske fokuset fra statenes maktressurser og verdenspolitikkens systematiske evner, til de faktiske repertoarene hvor stater engasjerer hverandre.