Hege Medin

Seniorforsker (bistilling)

Hege Medin avla doktorgraden i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i 2013. Hennes primære forskingsfelt er internasjonal økonomi (særlig handel og direkteinvesteringer), men hun er også interessert i økonomisk geografi, arbeidsmarked, velferd, helse og miljøøkonomi.

Fra våren 2021 har Medin permisjon 

Medin har forsket mye på bedrifters internasjonaliseringsprosesser og virkningen av ulike typer handelskostnader. Hun har gjort analyser av norsk matvarehandel, særlig sjømateksport, og hun har jobbet med handelsavtaler, deriblant forhandlingene om et handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA (TTIP). Hun gjør ofte statistiske analyser av registerdata i sin forsking.