Gabriella Kristine Kattil Bolstad

Gabriella Bolstad er ansatt som vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI. Hun jobber også i Konsortiet for Forskning på Terrorisme og Internasjonal Kriminalitet.

Bolstad har en mastergrad i internasjonale konfliktstudier fra King’s College London og en bachelorgrad i internasjonal politikk fra Aberystwyth University. Senere gjennomførte hun videreutdanning i risikoanalyse og terrorismeforebygging ved Universitetet i Stavanger.

Bolstads masteroppgave omhandlet sikkerhetsaspektet ved retur av jihadist fremmedkrigere til Europa Bolstad's forskningsinteresser inkluderer voldelig ekstremisme og terrorisme, radikalisering, fremmedkrigerproblematikk, samt geopolitikk og stormaktsinteresser i Arktis.