Gabriella Kristine Bolstad

Gabriella Bolstad er koordinator og vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for Forsvar og Sikkerhet på NUPI. Hun er tilknyttet Konsortiet for Forskning på Terrorisme og Internasjonal Kriminalitet, projektet Kinesisk storstrategi og maktbruk: Vestlige erfaringer og implikasjoner for Norge og et forskningssamarbeid mellom NUPI, Royal United Services Institute (RUSI) og Center for Strategic and International Studies (CSIS) vedrørende transatlantisk sikkerhet.

Bolstad har en mastergrad i internasjonale konfliktstudier fra King’s College London og en bachelorgrad i internasjonal politikk fra Aberystwyth University. Senere tok hun videreutdanning i risikoanalyse, krisehåndtering og terrorismeforebygging ved Universitetet i Stavanger.

Bolstads masteroppgave omhandlet sikkerhetisering av europesike fremmedkrigere. Bolstad's forskningsinteresser inkluderer kontraterror, antiradikalsiering, transnasjonale relasjoner og stormaktsrivalisering.