Erik Kursetgjerde

Masterstudent

Erik Kursetgjerde tar en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo - og er tilknyttet NUPIs forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar.

Hans forskingsinteresser inkluderer internasjonale relasjoner, med fokus på rollen til cybersikkerhet og cybersikkerhet governance, og hans masteroppgave handler om FNs rolle i utviklingen av internasjonal cyberpolicy. Han har bakgrunn fra IT-sektoren, både som gründer av egen startup, men også som IT-konsulent. Videre har han jobbet som spesialrådgiver for den afghanske ambassaden i Oslo med ansvar for digitalisering. Han jobber for tiden i Abelia som rådgiver. Kursetgjerde har lang politisk erfaring og har vært folkevalgt i over åtte år, både i kommunestyre og fylkesting.