Ellen Emilie Henriksen

Masterstudent

Ellen Emilie Henriksen er masterskribent i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Henriksen studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Masteroppgaven hennes omhandler Facebook-Cambridge Analytica data-skandalen, og har til hensikt å videreutvikle konseptuelle og teoretiske rammeverk for big data psykografikk innen sikkerhetsstudier.

Henriksen har en bachelorgrad i Politics and Eastern European Studies fra University College London. Under bachelorgraden hadde hun et utvekslingsår til Moscow Higher School of Economics, hvor hun også gjorde feltarbeid. Hun har også studert og jobbet som frivillig i mellom-Amerika, blant annet som menneskerettsobservatør for Zapatistene i Chiapas, Mexico.
Henriksens forskningsinteresser inkluderer cyber, sikkerhetsstudier, Nordområdene og Øst-Europa.