Anab Ovidie Grand

Vitenskapelig assistent

Anab er vitenskapelig assistent og jobber med Training for Peace-programmet på NUPI. Hun er tilknyttet Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.

Anab har en master i Afrikanske Studier fra Københavns Universitet der hun fokuserte på ungdomsengasjement på Madagaskar. Senere gjennomførte hun et studie om FN operasjoner på forsvarets høgskole med fokus på beskyttelse av sivile og bruk av makt. I løpet av studiene gjennomførte hun feltarbeid i Somaliland, Ghana og på Madagaskar.

Anab har arbeidserfaring fra Universal Tolerance Organization og Leger uten Grenser i Norge, KFUM på Madagaskar og Norges faste delegasjon til Den afrikanske union i Etiopia. Hennes forskningsinteresser inkluderer Den afrikanske union, fredsoperasjoner, beskyttelse av sivile, fredsmekling i tillegg til kvinner/ungdom, fred og sikkerhet.