VIDEO: Intervju om forholdet mellom EU og Russland

Publisert: 25. mars 2015

Se intervjuet av Dr. Arkady Moshes, direktør for forskningsprogrammet EUs østlige nabolag og Russland ved det finske utenrikspolitiske instituttet. 

Dr. Moshes blir intervjuet av seniorforsker Jakub Godzimirski ved NUPI om forholdet mellom EU og Russland i kjølvannet av Ukraina-krisen. Intervjuet ble gjort 4.12.2014.