Foto: Christopher Olssøn

VEIVALG: Den siste videoen i serien presenteres av forskningssjefen på NUPI.

#VEIVALG - global styring

Publisert: 27. mars 2017

Video: Forskningssjef Ole Jacob Sending gir deg en rask innføring i hva som ligger i begrepet.

Historisk sett har global styring blitt foretatt av stater som har samarbeidet gjennom internasjonale organisasjoner basert på folkeretten med dens regler og normer.

Men de problemene man møter i dag er mer kompliserte enn tidligere. Områder som cyber, klimaendringer og internasjonal terror fører til at samarbeidet mellom stater blir enda mer krevende. De store landene er i mindre grad enn før i stand til å bli enige om viktige saker, og spenningsnivået mellom land som USA, Russland og Kina er høyere. Valget av Trump, Brexit og fremveksten av høyrepopulismen i Europa er en reaksjon på at global styring til nå stort sett har blitt sett på som et eliteprosjekt.

Hvilke konsekvenser har dette for Norge? Hva bør Norge gjøre?

I denne sjette og siste filmen i #VEIVALG-serien forklarer forskningssjef på NUPI, Ole Jacob Sending deg raskt om global styring og dens utfordringer.

Det sikkerhetspolitiske klimaet er blitt merkbart endret de siste årene og verden er mer uforutsigbar. En ny stortingsmelding fra Utenriksdepartementet skal drøfte hvordan norsk utenrikspolitikk skal møte disse utfordringene. Regjeringen tok høsten 2015 initiativet til meldingen, som skal legges fram nå i vår. Prosjektet har fått navnet «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk». Les mer om dette her.

Prosjektet skal se nærmere på spørsmål som hvordan Norge påvirkes av en verden i rask omskiftning, og hvilke konsekvenser dette bør få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I en serie på seks filmer gir NUPI-forskere deg en rask introduksjon til sentrale tema i utenriks- og sikkerhetspolitikken.