Foto: Marie Furhovden

#VEIVALG: Seniorforsker Arne Melchior er femtemann ut i serien på seks filmsnutter om utenrikspolitikken.

#VEIVALG - global økonomi

Publisert: 22. mars 2017

Video: Seniorforsker Arne Melchior gir deg en innføring i global økonomi.

I en verden som stadig blir mindre, blir de økonomiske forbindelsene sterkere. Det som skjer på andre siden av kloden kan ha stor betydning andre steder, også i Norge. Nye utfordringer gjør at landene må prøve å tilpasse seg. Hva påvirker utviklingen i den globale økonomien? Hvordan bør Norge møte utfordringene fremtiden bringer med seg? Seniorforsker Arne Melchior har lang fartstid som en av NUPIs fremste forskere innenfor verdensøkonomi, og er nestemann ut i denne fjerde filmen i #VEIVALG-serien.

Det sikkerhetspolitiske klimaet er blitt merkbart endret de siste årene og verden er mer uforutsigbar. En ny stortingsmelding fra Utenriksdepartementet skal drøfte hvordan norsk utenrikspolitikk skal møte disse utfordringene. Regjeringen tok høsten 2015 initiativet til meldingen, som skal legges fram nå i vår. Prosjektet har fått navnet «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk». Les mer om dette her.

Prosjektet skal se nærmere på spørsmål som hvordan Norge påvirkes av en verden i rask omskiftning, og hvilke konsekvenser dette bør få for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I en serie på seks filmer gir NUPI-forskere deg en rask introduksjon til sentrale tema i utenriks- og sikkerhetspolitikken.