På bildet flykter en syrisk kvinne med eiendelene sine på et lasteplan etter sammenstøt i al-Bab 7. januar. Foto: NTB Scanpix

INNBLIKK I SYRIA: Stormaktpolitikk og humanitære konsekvenser av Syria-konflikten sto på agendaen på årets første NUPI-seminar. På bildet flykter en syrisk kvinne med eiendelene sine på et lasteplan etter sammenstøt i al-Bab 7. januar.

Syria - eit overblikk

Publisert: 11. jan. 2017

Dei siste åra har medført ein av dei største og mest komplekse humanitære katastrofane sidan andre verdskrig. Sjå nokre av landet sine fremste fagfolk om Syria-konflikten.

Over 400 000 menneske har blitt drepe, og meir enn halvparten av befolkninga har måtta flytte eller flykte - 6,6 millionar av dei i Syria, og 4,8 millionar til naboland. 13,5 millionar menneske treng humanitær hjelp. 4,9 millionar er fanga i omringa og vanskeleg tilgjengelege område.

Kronikk: En ny verdensorden

Situasjonen har sett konvensjonell humanitær hjelp på prøve, og avdekte ubehagelege sanningar om å hjelpe sivile i konfliktar

På eit svært godt gjesta NUPI-seminar måndag 9. januar diskuterte nokre av landet sine fremste ekspertar på Syria konflikten. Arrangementet var delt i to hovuddelar, som handla om høvesvis interne og eksterne dynamikkar med tyding for konflikten.

Les også: Hvorfor feilet Vesten i Syria?

På talarstolen stod blant andre generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen og NUPI-forskarane Julie Wilhelmsen og Morten Bøås. Kvar av dei sju talarane fekk 10-15 minutt på seg til å gi eit innblikk i ulike delar av konflikten. Spørsmåla som blei tekne opp dreia seg blant anna om kvarvid Vesten har svike Syria, i kva grad Mosul-offensiven kan lukkast og kva Russlands strategi i Syria eigentleg handlar om.

Dersom du gjekk glipp av seminaret, kan du sjå det på YouTube:

Vil du vite meir om Syria? Les Hvor hender det:

Libanon og flyktningene fra krigen i Syria 

Gjorde vestlige intervensjoner i Midtøsten verden sikrere? 

Kald krig i Midtøsten: Saudi-Arabia vs. Iran 

Syria fra vondt til verre 

Syria: på vei mot hva? 

Publikasjoner

Prosjekter