Charles Roffey/Creative Commons/CC BY-NC-SA 2.0

DISKRET:Gjennom å føre en utenrikspolitikk rettet mot å vedlikeholde gode relasjoner med sine naboer, har Oman lenge stått for et stille diplomati i høflighetens og diskresjonens ånd.

Omans stille diplomati og Iran

Publisert: 28. feb. 2014

Omans rolle i stille diplomati er tema for det fjerde notatet i NUPIs artikkelserie om atomvåpenavtalen med Iran.

Hemmelige samtaler mellom Iran og USA startet i Oman i mars 2013. Disse beredte grunnen for atomvåpenavtalen «Joint Plan of Action» som ble inngått 24. november i fjor mellom stormaktene og Iran.

Gjennom å føre en utenrikspolitikk rettet mot å vedlikeholde gode relasjoner med sine naboer, har Oman lenge stått for et stille diplomati i høflighetens og diskresjonens ånd. Andre karakteristiske trekk ved Omans utenrikspolitikk er toleranse, dypt rotfestet pragmatisme og en aversjon mot sekterisk og ideologisk konflikt. Og i motsetning til enkelte andre arabiske regjeringer, er Oman ikke redd for Iran.

Denne artikkelen er skrevet av Jeremy Jones, som driver et strategisk analysebyrå i Oxford, Storbritannia. Han er også Senior Associate Member på Oxford Centre for Islamic Studies, Senior Fellow for internasjonale relasjoner ved National Council for US Arab Relations i Washington DC og Research fellow på Dubai School of Government. Han er forfatter (sammen med Nicholas Ridout) av boken Oman, Culture and Diplomacy, utgitt av Edinburgh University Press (2012).