Steve Evans / Flickr.com

Ny utgave av Nordisk Østforum

Publisert: 19. des. 2014

Årets fjerde og siste utgave av Nordisk Østforum er nå tilgjengelig på nett.

I forbindelse med Russlands annektering av Krim og den pågående krisen i Ukraina har det vært mye snakk om muligheten for liknende konflikt i land med store russiskspråklige minoriteter.

I en artikkel i denne utgaven har Aadne Aasland og Jørn Holm-Hansen sett på russiske tilnærminger til latvisk minoritetspolitikk. Basert på en analyse av russiske og latviske aviser samt feltarbeid i Moskva og Riga, identifiserer de tre russiske tilnærminger til russisk minoritetspolitikk i Latvia: protest, geopolitisk pragmatisme og historisk revansjisme.

Forfatternes konklusjon er at det er en pragmatisk og interessebasert politikk som foreløpig har dominert forholdet, men at en mer generell ekspansjonistisk russisk politikk kan få store følger for det bilaterale forholdet mellom Latvia og Russland.

«Inntil nylig var etnisk og kulturelt definert nasjonalisme et marginalt fenomen i Russland. Det uheldige er at begge land nå kan score poeng i hjemlig opinion på å fremme en hard og uforsonlig linje basert på etnisk fundert nasjonalisme», konkluderer Aasland og Holm-Hansen med.

Familie, vestlige verdier og moralsk mobilisering

Det norske barnedepartementet reagerte skarpt da den russiske barneombudsmannen i november anklaget det norske barnevernet for overgrep og bortføring av russiske barn.  Moralsk mobilisering rundt familie – og barnevernspolitikk er temaet for Tova Höjdestrands artikkel, der hun har sett på grasrotsmobilisering mot den russiske statlige implementeringen av FNs konvensjon om barns rettigheter.

«Juvenile Justice ses alltsa som kulmen bade pa västvärldens tusenariga krigföring mot Ryssland och pa de egna myndigheternas maktmissbruk», skriver Höjdestrand i sin analyse.

Urfolk og petroleumsvirksomhet

I den siste fagartikkelen ser Eilen Wibeke Bruun Zakariassen på interessefellesskap og interessemotsetninger  mellom lokale myndigheter, oljeselskaper og urfolkene i det nordlige Russland. Næringslivsvirksomhet i Nenets autonome okrug (NAO) er både preget av store oljeforekomster og reindrift drevet av nenetserne.

Ifølge Zakariassen er ikke oljeutvinningen like udelt negativt for lokalsamfunnet som det av og til fremstilles som, selv om den byr på store utfordringer for reindriften og den tradisjonelle levemåten til nenetserne.

«Både oljeutvinning og bevaring av urfolks tradisjonelle levemåte er uttalte mål for den russiske stat. (...) For urfolket er det viktig å være en inkludert aktør i utviklingen, og i NAO har dette på mange måter vært vellykket. På få år er NAO kommet langt i å etablere en dialog og samarbeid mellom lokale myndigheter, urfolk og oljeselskaper. Nenetserne mener selv de er involvert i beslutningstakingen», er Zakariassen sin konklusjon.

Les redaktørenes lederartikkel og kjøp hele utgaven eller enkeltartikler på idunn.no.