FORFATTERNE: Benjamin de Carvalho og Halvard Leira.

Ny artikkel: Construction time again: History in Constructivist IR Scholarship

Publisert: 17. mars 2017

NUPI-forskere har sett på ulike måter historien har blitt brukt på i konstruktivismen.

På hvilken måte kan forskere på feltet internasjonale relasjoner (IR) som arbeider med et bredt "konstruktivistisk" teoretisk apparat, bruke historien i sine analyser? Dette er det overordnede spørsmålet i denne artikkelen skrevet av seniorforskerne Halvard Leira og Benjamin de Carvalho, begge ansatt ved NUPI.

LES HELE ARTIKKELEN HER: Construction time again: History in Constructivist IR Scholarship

Gjennom studier av en rekke konstruktivistiske tekster har forfatterne etablert tre spesifikke generasjoner av lærde som skiller seg ut i sin bruk av teori i IR.

Leira og de Carvalho mener at det er et skifte fra en førstegenerasjon der historien primært ble brukt til å undergrave generaliserte og uhistoriske allmenne argumenter, videre til en andregenerasjon hvor historien har fungert som data for å underslå spesifikke allmenne oppfatninger, for så å erstatte disse med sine egne langt på vei progressive historier. En tredje generasjon kom til etter dette, der historien ble omfavnet for sitt eget formål, der den ble sett på som mer åpen og betinget.

Det har alt i alt vært et skifte fra det generelle til spesifikke, og fra meta-kritikk av den allmenne oppfatning gjennom en tilpasning til den allmenne oppfatningen, til en mer lokalisert motstand mot den allmenne oppfatning.