Bildet viser Shanghai i Kina. Simon Desmarais [CC BY-SA 2.0 (httpcreativecommons.orglicensesby-sa2.0)], via Wikimedia Commons.jpg

VOKSER: Asia har opplevd eksplosiv økonomisk vekst de siste årene.

Norge tjener på det asiatiske mirakelet

Publisert: 26. mai 2014

Asias økonomiske vekst de siste årene har vært eksepsjonell. Norge har hengt med og tjent mye på det asiatiske mirakelet, med rask vekst i eksport og investeringer, viser en ny NUPI-rapport.

Selv med lavere økonomisk vekst i Kina vil Asias betydning i verdensøkonomien fortsette å øke. Gjennom høyere eksportpriser og lav prisvekst for import har Norge fått en «gave» på 27 prosent av brutto nasjonalprodukt årlig, med Asia som en viktig drivkraft. Dette var blant konklusjonene i en studie som NUPI har gjennomført på oppdrag fra utenriksdepartementet, som ble lansert på Litteraturhuset 22. mai. 

Bred kartlegging

Studien inneholder også en bredere analyse av Asias økonomiske utvikling.

- Mens Asias andel av global produksjon og varehandel har økt raskt, er Asias andel av verdensøkonomien lavere når det gjelder tjenester og utenlandsinvesteringer. Dette er imidlertid nå i ferd med å endre seg, blant annet ved at Kinas investeringer i utlandet øker, sa Arne Melchior, seniorforsker på NUPI under presentasjon av studien. 

Norge øker Asia-innsats

Statssekretær i Utenriksdepartementet Morten Høglund, som i siste øyeblikk trådte inn istedenfor utenriksministeren, holdt en innledning om Norges utenrikspolitiske tilnærming til Asia:

- Med Asias økonomiske vekst øker også Asias innflytelse på den globale arenaen, noe som betyr at vi må revurdere vår egen posisjon. Vi øker nå innsatsen for å bygge relasjoner i Asia, og vi vil spesielt jobbe for å støtte norsk næringsliv i regionen, uttalte statssekretæren, som også kommenterte Norges forhold til Kina: 

- Normaliseringen av Norges forhold til Kina kan ta tid, og det er ingen enkle løsninger.

Aldrende befolkning

Donghyun Park fra den asiatiske utviklingsbanken (ADB) poengterte i sin presentasjon at selv om India per i dag ligger langt etter Kina, har landet et stort vekstpotensial på grunn av en ung befolkning.

- Samtidig står Kina, Korea, Japan og andre asiatiske land overfor nye utfordringer på grunn av en aldrende befolkning. Dette er en av de største strukturelle utfordringene Asia står overfor i dag, sa Park.

Sterk vekst i regional handel

Innwon Park fra Korea University tok opp utviklingen av regionale frihandelsavtaler i Asia. Antall frihandelsavtaler i Asia har eksplodert det siste tiåret.

- De store planene for svært omfattende nye frihandelsavtaler er økonomisk sett ønskelige, men friksjon og uenighet innebærer at de kanskje ikke blir realisert som planlagt likevel, kommenterte han.