The image shows a panel at a NUPI event Photo: Ane Teksum Isbrekken/NUPI

NYE PERSPEKTIVER: En ny bok (red: Karsten Friis) byr på en grundig gjennomgang av pågående debatter i og utenfor NATO. Onsdag 26. april diskuterte Tom Holter (Forsvarsdepartementet), kapitellforfatterne Julie Wilhelmsen og Anne-Sofie Dahl, og Robin Allers (IFS) temaene boken tar opp på et lanseringsseminar på NUPI.

NUPI-uken som gikk - uke 17

Publisert: 28. apr. 2017

En NUPI-uke full av begivenheter er overstått. Få med deg alle her.

Endringer i klima, geopolitikk, teknologi, konjunkturer og bosetningsmønstre medfører nye utfordringer og muligheter i nord. Kan vi fortsatt basere oss på de siste tiårenes strategier og satsingsområder, eller er det på tide å justere kursen? I anledning Nordområdesenterets jubileumsseminar utfordret vi politikere og eksperter innenfor næringsliv og forskning til komme med sine betraktninger rundt utviklingen i nordområdene de neste ti årene 25. april. Utenriksminister Børge Brende innledet på seminaret.

Vurderer NATO

Leverer NATO? 28. april lanserte NUPI-forsker Karsten Friis sin nye bok NATO and Collective Defence in the 21st Century, som presenterer en banebrytende vurdering av NATOs kollektive forsvarsstrategier i kjølvannet av NATOs toppmøte i Warszawa i juli 2016.

Se hele seminaret her:

Asiatiske utsikter

Tirsdag 27 April presenterte visesjefsøkonom Juzhong Zhuang i Asian Development Bank utviklingsbankens flaggskipspublikasjon «Asian Development Outlook 2017 (ADO)» på NUPI. Rapporten gir en omfattende analyse av makroøkonomiske problemer for Asia, inkludert forventet vekst av land og region.

Se hele seminaret her:

Benin – NUPI MOU

NUPI hadde gleden av å være vertskap for en regjeringsdelegasjon fra Benin tidligere denne uken. Utenriksminister Aurélien Agbénonci og administrasjonssjef Jan-Morten Torrissen underskrev en MOU om kapasitetsbygging og forskningssamarbeid å¨en rekke områder, særlig på tema relatert til fred og komflikt.

Ukrainske lærdommer for Vesten

Fredag hadde NUPI gleden av å invitere til seminar der Ukrainas visestatsminister for europeisk og euroatlantisk integrasjon Ivanna Klympush-Tsintsadze delte resultatene fra landets ambisiøse interne reformagenda og forklarte hvorfor Ukrainas suksess er viktig for Europa og det euroatlantiske fellesskapet.

Se hele seminaret her:

  • Hold deg oppdatert på de ferskeste publikasjonene fra forskerne våre her.
  • Du kan se de fleste NUPI-seminarer, samt ekspertintervjuer, på YouTube-kanalen vår.
  • De fleste av NUPIs seminarer er åpne for alle. Se en fullstendig oversikt over programmet vårt fremover her.