Foto: Kimimasa Mayama/NTB scanpix

ØKTE SKATTER? Flere asiatiske land trenger å øke beskatningen for å kunne bruke mer penger på utdanning og helse, ifølge ny rapport.

Hvor er Asias økonomier på vei?

Publisert: 11. apr. 2014

Et økonomisk kræsj i Kina er usannsynlig. Men asiatiske land må øke skattene. Dette var noen av konklusjonene fra lanseringen på NUPI av Asian Development Outlook 2014.

Rapporten Asian Development Outlook (ADO) 2014 ble lansert i Norge i et seminar på NUPI den 8. april.

Statssekretær Hans Brattskar fra Utenriksdepartementet introduserte seminaret ved å erklære at ADO 2014 fokus på helse og utdanning er i tråd med den norske regjeringens prioriteringer. Hans tale er tilgjengelig her.

Kinesisk krasj usannsynlig

Paneldeltaker Olav Chen fra Storebrand hevdet at spådommene om en kræsj eller større økonomisk nedbremsing i Kina, noe som har blitt hevdet at vil skje gjentatte ganger av mange aktører i mange år, har vært og er fortsatt overdrevet.

- Kinesiske myndigheter har et godt grep om situasjonen, og det meste av denne nedbremsingen er ønsket, fordi kineserne ønsker et skifte fra kvantitet til kvalitet i den økonomiske veksten, sa Chen.

Juzhong Zhuang fra Den asiatiske utviklingsbanken, ga uttrykk for at han delte Chens syn på dette spørsmålet.
 

Skatteøkning er nødvendig

Ifølge Asian Development Outlook 2014, bruker utviklingslandene i Asia mindre på utdanning og helse enn mange andre land i verden, og har relativt lave skatter. De har også lav gjeld, men denne kan stige etter hvert som befolkningen eldes. De trenger derfor å øke beskatningen for å kunne bruke mer penger på utdanning og helse, ifølge rapporten.

Arne Melchior, seniorforsker ved NUPI, reiste spørsmålet om hvorvidt det er en "Kuznets effekt " i Asia , som vil gjøre at ulikheten ikke nødvendigvis vil fortsette å stige i fremtiden.

- Noe av bakgrunnsforskningen som ligger til grunn for ADO 2014 peker retning av at dette stemmer, responderte Juzhong Zhuang fra den asiatiske utviklingsbanken.

For ytterligere informasjon, sjekk ut rapporten Asian Development Outlook 2014 her.