Glenwoods Studio

MOTTOK PRIS: Iver B. Neumann er professor ved NUPI og London School of Economics. 23 Februar mottok han prisen James N. Rosenau Achievement Award for sitt arbeid.

Høythengende pris til NUPI-forsker

Publisert: 19. feb. 2017

Iver B. Neumann hedret med pris for forskningsinnsats på globaliseringsfeltet.

Denne uken går årskonferansen til ISA (International Studies Association) – hovedorganisasjonen for forskere på internasjonal politikk – av stabelen i Baltimore i USA.

Tradisjonen tro er NUPI sterkt representert på konferansen, og forrige uke ble det annonsert at Iver B. Neumann (NUPI og London School of Economics) tildeles den høythengende James N. Rosenau-prisen.

Heder for globaliseringsforskning

Prisen hedrer den akademikeren som har skapt de viktigste bidragene til globaliseringsstudier, og er oppkalt etter tidligere ISA-president og pionér innen globaliseringsstudier, Jim Rosenau.

 -Siden jeg ble nummer to av to deltagere i et skirenn i Hurdal i 1969 og fikk en sølvskje i premie, har jeg bare vunnet to andre priser, så dette er jo kjempehyggelig, sier Neumann selv om tildelingen.

«Lifetime award»

Neumann er Montague Burton-professor i internasjonale relasjoner ved London School of Economics, og Forsker 1 ved NUPI. Han spesialiser seg på sosialteori, internasjonale relasjoner i et historisk perspektiv, diplomati, russisk og norsk utenrikspolitikk.

James N. Rosenau-prisen, som ble delt ut torsdag 23. februar, er en såkalt «lifetime award» som belønner samlet produksjon gjennom forskerkarrieren.

- Men sentralt står nok boken jeg skrev på engelsk sammen med NUPIs forskningssjef, Ole Jacob Sending. Den het Governing the Global Polity, og var en oppfølging av makt- og globaliseringsutredningen, som jeg ledet i perioden 1999-2003. Den resulterte i en bokserie på Pax, der sluttboken heter Regjering i Norge, sier Neumann.

I tillegg til heder og ære, får prisvinneren av Rosenau Achievement Award 500 amerikanske dollar.

Vinnerens svar på det obligatoriske spørsmålet om hva pengene skal gå til er kort og konsist:

- Nye ski!