Høydepunkter fra Konsortiet i 2021

Publisert: 13. jan. 2022

Fremmedkrigere i Ukraina, utviklingen etter de 20 årene som har gått siden terrorangrepet i 2001 og teknologiens rolle i voldelig ekstremisme er noen av temaene Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet har hatt på agendaen i 2021.

I tillegg til en rekke seminarer, har Konsortiets forskere publisert flere interessante artikler, bokkapitler og rapporter i 2021.

Våre forskere var også sterkt tilstede i den offentlige debatten om dagsaktuelle temaer.

Fremmedkrigere i Ukraina
22. mars arrangerte Konsortiet et seminar om ekstreme fremmedkrigere i Ukraina. I løpet av det siste tiåret har 17 000 personer, hovedsakelig russere, men også opp mot 1000 personer fra Vesten deltatt i krigen i Ukraina. For å se nærmere på hvor disse fremmedkrigerne er nå og hva de har gjort etter Ukraina inviterte vi Thomas Hegghammer fra FFI, Kacper Rekawek fra C-REX ved UiO og Konsortiets faglige leder Tore Bjørgo.

Seminaret ble strømmet direkte på NUPI’s YouTube-kanal her:Lansseringsseminar: 20 år etter 9/11
15. september hadde Konsortiet gleden av å invitere til lanseringsseminar i anledning utgivelsen av fokusnummeret av tidsskriftet Internasjonal Politikk «20 år etter 9/11» redigert av Rita Augestad Knudsen og Ole Martin Stormoen, med bidrag fra Julie Wilhelmsen, Anders Romarheim, Cecilie Hellestveit, Gro Nystuen, Halvard Leira og Benjamin de Carvalho. Fokusnummeret av IP kan du lese her.

Seminaret kan du se på NUPI’s YouTube-kanal:Samtalen er også tilgjengelig som podkast her:

NUPI · Fra arkivet: 20 år etter 11. september


Teknologiens rolle i voldelig ekstremisme og terrorisme
29. september inviterte vi til seminar med Ryan Scrivens, Vivek Venkatesh og Lydia Khalil for å snakke om hvilken rolle teknologi spiller i voldelig ekstremisme og terrorisme. Moderator og innleder Truls H. Tønnessen ledet den påfølgende debatten.

Seminaret kan du se på NUPI’s YouTube-kanal: