Foto: Arendalsuka / M. Hauglid

Her finner du oss på Arendalsuka

Publisert: 9. aug. 2019

Her er oversikten over arrangementer med NUPI-forskere, dag for dag.

Mandag

Storpolitikken inntar Arktis: Hva vil Norge i Nord?
Kl. 11.00–12.30 på No9 CC Café
Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Klimaendringer, stormaktspolitikk, nye sjøveier og naturressurser: Hvordan forholder Norge seg til stormaktenes økende interesse for nordområdene?

NUPI-forsker Julie Wilhelmsen holder innlegg om «den gamle supermakten»: Hva vil Russland i Arktis?

Norge, Norden og Europa – Hva med norske og nordiske interesser når multinasjonale systemer svekkes?  
Kl. 16.00–16.45 i Nordens telt
Arrangør: Foreningen Norden

Norden har gjennom hele etterkrigstiden vært en forkjemper for å styrke internasjonale avtaler og institusjoner, og sett på disse som garanti for økonomisk velferd og sikkerhetspolitisk stabilitet. Samtidig ser vi fremveksten av en sterk skepsis til internasjonalt samarbeid i mange vestlige land.

NUPI-direktør Ulf Sverdrup diskuterer hva denne utviklingen betyr for Nordens liberale demokratier.

Tirsdag

Skatt, statsbygging og sårbare stater
Kl. 16.30–18.00 på Clarion Hotel Tyholmen (Kitchen & Bar)
Arrangør: NUPI, CMI, Tax Justice Network Norge

SkattJakt-nettverket inviterer til samtale om effektiv og legitim skattlegging og forvaltning av naturressurser i sårbare stater, og hvorfor dette nødvendige forutsetninger for å utvikle bærekraftige stater og samfunn.

NUPI-forsker Morten Bøås leder SkattJakt-nettverket og er en del av panelet.

Onsdag

Hvordan kan nordisk samarbeid gi oss tryggere samfunn?
Kl. 10.00–11.00 i Nordens telt
Arrangør: Nordisk ministerråd

For ti år siden skisserte Thorvald Stoltenberg 13 tiltak for å forbedre nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hvordan har det gått med dem?

NUPIs Kristin Haugevik er en av forskerne som har undersøkt dette, og vil fortelle om hvorvidt forslagene faktisk er blitt fulgt opp – og i hvor stor grad.

Hvor går markedene videre?
Kl. 12.00–13.00 på RS Storebrand
Arrangør: Storebrand

Handelskonflikten mellom USA og Kina har blusset opp, og retorikken tilspisser seg. Hvordan vil resten av 2019 se ut?

NUPI-direktør Ulf Sverdrup er en av ekspertene som vil hjelpe oss å forstå konsekvensene av handelskrigen.