Bildet viser FN-styrker på Haiti Photo: UN Photo/Logan Abassi

VEIEN VIDERE: FNs stabiliseringsoppdrag i Haiti (MINUSTAH) leverer valgmateriell og utplasserer sikkerhetspersonell i januar 2017. Hvilke utfordringer er i vente for FNs fredsbevaringsarbeid?

Fredsbevaring under nytt FN-lederskap

Publisert: 13. feb. 2017

FN må ta fatt på flere utfordringer ved organisasjonens fredsoperasjoner.

Cedric de Coning er utnevnt til månedens ekspert av et ekspertnettverk som veileder forskningsprosjektet EU-CIVCAP (se faktaboks). I et nytt blogginnlegg om FNs fredsoperasjoner peker de Coning på at FN er under betydelig press på fredsbevaringsfeltet, og trekker frem tre utfordringer som den nye generalsekretæren må håndtere.

Den første dreier seg om faren for å prioritere incentiver som favoriserer fredsoperasjoner som svarer på konflikter, fremfor verktøy som kan forhindre konflikter og opprettholde fred.

Den andre utfordringen er det stadig større gapet mellom det FNs fredsbevaringsarbeid faktisk ble skapt for å gjøre, og hva som faktisk gjøres, mens den tredje står i tett forbindelse med usikkerhetene som følger med Trump-administrasjonen i USA, so, har signalisert et ønske om å redusere amerikanske bidrag til FN.

Les hele blogginnlegget, med anbefalinger til FN og den nye generalsekretæren, her.