Foto: NUPI

Rune Holmgaard Andersen, Katharina Herlofson, Andreas Bågenholm og Karsten Stæhr diskuterer forskjeller mellom øst og vest under lanseringen av Nordisk Østforum sin siste utgave.

Fortsatt et skille mellom «Øst» og «Vest»?

Publisert: 23. okt. 2019

Det finnes fortsatt betydelige sosiale, økonomiske og politiske skiller i Europa mener forskerne som har bidratt til Nordisk Østforums nye temaserie om øst og vest.

Mandag 21. oktober lanserte Nordisk Østforum en temaserie som diskuterer om det fortsatt eksisterer et «øst-vest skille» i Europa.  At det fortsatt finnes et «skille» er forskerne enige om, men det er mer diffust og dynamisk enn hva den var for 30 år siden. Alt avhenger av hvilket perspektiv man ser det fra.

Vesentlig fattigere

Karsten Stæhr, professor i makroøkonomi ved Tallinns Tekniske Universitet, har sett nærmere på den økonomiske utviklingen i Øst-Europa, Balkan og det post-sovjetiske området siden jernteppets fall og oppløsningen av Sovjetunionen. Han finner at mens de sentral- og østeuropeiske statene som har blitt med i EU er i ferd med å ta igjen gapet til Vest-Europa, sakker det meste av det post-sovjetiske området (med unntak av Baltikum og Russland) stadig lenger akterut.

Stor forskjell på familienormer

Katharina Herlofson ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet har studert forskjeller i familienormer mellom øst og vest. Hun har blant annet kommet fram til at det i øst er en mye større forventning om at voksne barn skal ta ansvaret for omsorgen av sine foreldre enn i vest. Her finner vi Norge og Sverige i den ene enden av skalaen og Georgia i den andre.

Vest-Europa blir mer likt Øst-Europa

Universitetslektor ved Statsvetenskapliga institutionen ved Göteborgs Universitet, Andreas Bågenholm, konkluderer med at den situasjonen også er annerledes mellom øst og vest når det gjelder partiutvikling og stemmemønster. Etter kommunismens fall har østeuropeiske stater vært preget av politisk ustabilitet og aksepten for nye partier har vært mye større enn i Vest-Europa, hvor det politiske landskapet i større grad har vært preget av stabilitet og forutsigbarhet. -Dette har imidlertid endret seg de siste årene, vi ser nå at Vest-Europa nærmer seg Øst-Europa på dette området, sier Bågenholm.

Du kan se hele lanseringen i videoen under.