Pussy Riot  Foto: Cactusbones/Creative Commons/CC BY NC-SA 2.0

YTRINGSFRIHET UNDER PRESS: Russland havner i den lite flatterende kategorien "ikke frie land" på Freedom House sin ferske rangering, og får bare 20 poeng av 100 mulige på frihetsindeksen. Her opptrer punkbandet Pussy Riot, som har opplevd flere arrestasjoner i kjølvannet av protestaksjonene sine i landet.

- Absolutt en skremmende utvikling

Publisert: 3. feb. 2017

Frihetens kår i verden har blitt dårligere for 11. år på rad, ifølge fersk rapport fra Freedom House.

Trump ble valgt til USAs president og i Tyrkia strammet president Erdoğan grepet om ytringsfriheten blant annet ved å fengsle journalister, stenge hundrevis av medier og ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) og sparke over 100 000 statsansatte. Marine Le Pen ligger godt an til å vinne vårens presidentvalg i Frankrike, og i Polen regjerer det populistiske partiet Liv og rettferdighet (PiS).

2016 ga populister og nasjonalister overraskende sterk medvind på den politiske arenaen i demokratiske land, påpeker den amerikanske NGO-en Freedom House i sin ferske rapport om frihet i verden.

Dobbel trussel mot demokrati

I rapporten, som har fått den urovekkende tittelen Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy, bidrar en rekke eksperter med analyse av menneskerettigheter og ytringsfrihet i alle verdens land og territorier.

Seniorrådgiver Joachim Nahem ved NUPI har tatt for seg de nordiske landene. Både Norge, Sverige og Finland skårer som eneste land i verden full pott på frihetsindeksen, med 100 poeng. Nahem mener det er to hovedårsaker til at Norge gjør det så bra.

- Vi har sterke, uavhengige institusjoner som virker korrigerende dersom regjeringen prøver å innskrenke frihet. Jeg vil også fremme mediene og det sivile samfunnet. Vaktbikkjerollen fungerer fortsatt veldig godt i Skandinavia. I Storbritannia og USA ser vi veldig uheldige mediebilder, preget av store konflikter, polarisering og «alternative fakta». 

To utfordringer for Norge

Freedom House deler inn landene i tre kategorier: Frie land får grønn farge, dels frie får gul og ikke frie land er lilla på verdenskartet. Rapporten bygger på både kvantitative og kvalitative data. I tillegg til poengsum, leverer analytikerne kvalitative landanalyser om sine respektive land.

- Historisk har etablerte demokratier alltid holdt seg i den grønne kategorien. Men det finnes gråsoner innenfor det. Vi ser at land som Frankrike, Polen, Sør Afrika, Sør Korea, og Brasil gjør det dårligere i år, men er fortsatt i den grønne kategorien.  Selv om den kvantitative skåren for de nordiske landene holder seg stabil, viser det seg at Norge blir utfordret på to områder, forklarer Nahem og utdyper:

- Det ene området er ytringsfrihet versus vern av minoriteter, som har blitt en større utfordring både for domstoler og politikere i skandinaviske land. Vi har sett flere eksempler på det. I fjor fikk vi her til lands den første saken hvor en privatperson ble dømt på grunn av en hatefull ytring på Facebook, for eksempel.  

Det andre området er migrasjons- og asylpolitikk.

- Her har blant andre FN og eksperter uttalt seg kritisk om både Norges, Finlands og Sveriges håndtering av flyktningkrisen.

Brutal oppvåkning

Dette er ellevte år på rad Freedom House rapporterer om nedgang i total frihet i verden.

For 2016 skyldes mye av dette at populistiske og nasjonalistiske krefter har betydelig fremgang i demokratiske stater.

- Det er absolutt en skremmende utvikling, sier Nahem.

- For de som tror at dette skjedde over natten, markerer kanskje 2016 en brutal oppvåkning til en verden der demokratiske mekanismer og verdier plutselig ikke fungerer. Men dette har vært i emning i flere år, med både populistiske og autoritære strømninger.

Ripe i lakken

Siden Freedom House-rapporten har analysert 2016, er ikke begynnelsen på Trumps presidentperiode tatt med i beregningene.

- Men det er absolutt fare for at USA får en dårligere skår fremover på bakgrunn av det vi har sett der de siste ukene. Flere av Trumps presidentordre går nettopp på konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og autoritære tendenser.

Allerede i fjor fikk USAs demokratistatus en kraftig ripe i lakken, da Economist Intelligence Unit (EIU) konkluderte med at landet ikke lenger var et fullverdig demokrati i sin Democracy Index.

Nahem påpeker at populistiske og autoritære regimer har mye til felles i deres angrep på demokratiske institusjoner og menneskerettigheter ifølge Freedom House-rapporten.

- Det betyr at populistiske Trump i USA, Le Pen i Frankrike eller Wilders i Nederland ser på autoritære Putin i Russland og kontroversielle Orbán i Ungarn som allierte.